UVI Jug
UV index i solarno zračenje - Regija jug
Trenutni UVI Max. UVI Sat UVI max (HH:MM) Trenutni solar (W/m2) Max. solar (W/m2) Sat solar max (W/m2) (HH:MM)
0.0 5.2 12:38 0 700 13:02
Ažurirano: 18/8/2018    23:30
www.sibenik-meteo.com